Vertrouwelijkheidsbeleid en privacycharter

1. Inleiding

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens, hierna de Gegevens.
Wij doen er alles aan om de Gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de wet en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679, ook bekend als “AVG”.
Hieronder stellen wij u voor:
• Wie is verantwoordelijk voor de behandeling?
• Welke gegevens verwerken we, voor welke doeleinden, op welke rechtsgronden en hoe lang bewaren we deze?
• Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze doen gelden?
• Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgegeven?
• Informatie over kinderen
• Links naar andere websites en diensten
• Beveiliging
• Beperking van aansprakelijkheidsclausule
• Wat gebeurt er bij een geschil?
• Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
• Ingangsdatum


2. Gegevensbeheerder

De Verwerkingsverantwoordelijke is de rechtspersoon die de Gegevens verwerkt die u ons toevertrouwt. Deze informatie wordt aan u meegedeeld zodat u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt doen gelden.
LOVELY SINS (KLAK sprl – BCE 0716.778.233)
Rue des Dames Blanches 40
5000 - NAMEN
T: 081 22 78 31
e-mail: info@lovelysins.com
U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier.


3. Welke gegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en hoe lang bewaren wij deze?

Hieronder zetten wij de verschillende behandelingen op een rij:
3.1. Aanmelden nieuwsbrief
• Gegevens verzameld via een formulier onderaan elke pagina:
e-mailadres
• Doel van de verwerking: om u regelmatig op de hoogte te houden van LOVELY SINS nieuws, productnieuws en de laatste lopende acties.
• Bewaartermijn: de Gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.
• Rechtsgrond: toestemming.


3.2. Beheer van winkelwagentjes
• Gegevens verzameld uit het winkelwagentje:
e-mailadres
o Wachtwoord (optioneel, als u een account aanmaakt)
o Voor- en achternaam
o Volledig adres
o Telefoon
o Geboortedatum
o Commentaar
o Afleveradres (optioneel)
• Doel van de verwerking: uw bestelling beheren en uw winkelmandje bezorgen.
• Bewaartermijn: de Gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 5 jaar na de laatste aankoop. Boekhoudkundige gegevens worden om juridische redenen 7 jaar bewaard.
• Rechtsgrond: uitvoering van een contract.


3.3. Nieuwsbrief voor klanten
• Gegevens verzameld uit het winkelwagentje:
e-mailadres
o Voor- en achternaam
• Doel van de verwerking: u regelmatig informeren over LOVELY SINS nieuws, productnieuws en de laatste lopende acties
• Bewaartermijn: de Gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 5 jaar na de laatste aankoop.
• Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang.


3.4. Beheer van het formulier “Contacteer ons”.
• Gegevens verzameld via een geschikte pagina:
o Naam
e-mailadres
o Telefoon
o Commentaar
• Doel van de verwerking: internetgebruikers de mogelijkheid bieden contact op te nemen met ons bedrijf en ons rechtstreeks vanaf onze website gratis een bericht te sturen.
• Bewaartermijn: de Gegevens worden maximaal 6 maanden na verzending van het bericht bewaard.
• Rechtsgrond: uitvoering van precontractuele maatregelen.


4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze doen gelden?

U heeft verschillende rechten:
• Recht op toegang: u heeft het recht om uw Gegevens op elk moment en gratis te raadplegen,
• Recht op rectificatie: u heeft het recht om te eisen dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat Gegevens die ongepast of onnodig zijn geworden, worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid te controleren van de Gegevens die u ons meedeelt.
• Recht op verwijdering: wanneer u niet langer wenst dat uw Gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht op verwijdering, zullen wij uw Gegevens vervolgens uit onze database verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid: voor zover nodig heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens onder de voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
• Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw Gegevens voor prospectiedoeleinden.
• Recht op beperking van de verwerking: ten slotte heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Om uw rechten te doen gelden, kunt u eenvoudigweg contact opnemen met de gegevensbeheerder (zie de contactgegevens in punt 2 hierboven). U kunt ook een e-mail sturen naar:
• info(at)lovelysins.com


5. Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgegeven?

Wij verkopen of maken de gegevens die wij over u verzamelen op geen enkele manier bekend aan derden.
In bepaalde omstandigheden biedt onze website u tools voor het delen op verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter, worden bepaalde gegevens (uw IP-adres, uw startpagina voor interactie op onze site, enz.) aan het betreffende sociale netwerk doorgegeven.


6. Hosting en overdracht van uw gegevens

Wij geven uw gegevens niet door aan derde organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de werking van de site en de functionaliteiten ervan. In dit geval werken wij uitsluitend samen met derde partijen die volledig voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. (GPDR-compatibel).

Shopify is het platform dat we gebruiken om deze website te beheren. Dit bedrijf is gevestigd in Canada, maar voldoet aan de Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming .


7. Informatie over minderjarigen

Deze website is bedoeld voor een volwassen publiek van minimaal 18 jaar oud.
Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de toepasselijke wetgeving ons verplicht deze te bewaren.


8. Links naar andere websites en diensten

Onze site kan links naar sites van derden bevatten en u toegang geven tot diensten van derden (zoals sociale netwerken).
Wij hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden uw persoonlijke gegevens verwerken. We beoordelen geen sites en diensten van derden, en we zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacybeleid. Lees de privacyverklaringen van sites of diensten van derden waartoe u toegang krijgt via onze sites of diensten.


9. Beveiliging

We hebben beveiligingsregels ontwikkeld die op technisch en organisatorisch vlak zijn aangepast om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onbedoelde mededeling aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking te voorkomen.

10. Beperking van aansprakelijkheidsclausule

De aansprakelijkheid van LOVELY SINS is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van iedere indirecte schade. LOVELY SINS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, stijging van de overheadkosten, verstoring van de planning.
Bovendien kan LOVELY SINS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onrechtmatige manipulatie door derden van de Gegevens (gegevensdiefstal, virussen, phishing of andere computermisdrijven).


11. Wat gebeurt er bij een geschil?

In de eerste plaats dient u contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 4) of de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie punt 5).
Indien ons antwoord u niet tevreden stelt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit waaraan wij rapporteren en waarvan de contactgegevens als volgt zijn:
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT (DPA)
35, rue de la Presse
1000 BRUSSEL
 02/274.48.79
 contacteer(at)apd-gba.be
Contact Formulier :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/formulaire-de-contact


12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze bepalingen zullen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, het enige toepasselijke recht, in geval van een geschil.
Elk geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost binnen een termijn van maximaal één maand vanaf het ontstaan ​​ervan, waarbij deze termijn in onderling overleg kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement worden gebracht van Namen, die als enige bevoegd zal zijn.

13. Ingangsdatum

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op [25-06-2019]. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

----